Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /data/1/e/1e54aa4f-dd08-443c-9e09-ca9acd6e42e7/forensicexaminer.eu/web/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /data/1/e/1e54aa4f-dd08-443c-9e09-ca9acd6e42e7/forensicexaminer.eu/web/wp-includes/plugin.php on line 600
november 2017 - forensicexaminer
Viewing posts from: November 2017
img_1428
21nov
Súčasné možnosti skúmania originálov a kópií
SkúmanieLeave a comment

Súčasné možnosti skúmania originálov a kópií

Autori: Magdaléna Krajníková, Elena Blahová, Mária Zelenková

Anotácia: Cieľom článku je priblížiť súčasné možnosti a problémy súvisiace so skúmaním podpisov na originálnych listinách a zároveň poukázať na riziká písmoznaleckého skúmania kópií listín, overenia pravosti kópií podpisov a osobitne poukázať na význam komplexného skúmania listín znalcami z odvetvia grafickej diagnostiky a súčasne aj znalcami z odvetvia ručného písma.
Kľúčové slová: originálna listina, kópia písomnosti, originálny podpis, kópia podpisu, kriminalistické
skúmanie listín
Na znalecké skúmanie vyšetrovatelia PZ, ale aj súdy často predkladajú kópie listín, pričom požadujú overiť pravosť takýchto listín vrátane kópií podpisov, ktoré sa na týchto listinách vyskytujú. Niektorí písmoznalci k znaleckému skúmaniu kópií listín bez akýchkoľvek zábran pristúpia a dokonca dospejú k jednoznačným kladným záverom skúmania. Jednoznačne potvrdia, že pisateľom kópie sporného podpisu je tá istá osoba, od ktorej boli na skúmanie predložené ukážky, prípadne aj skúšky podpisov.
V súčasnosti narastá ponuka internetových a telefonických pôžičiek, pri ktorých je často problém overiť identitu klienta. Podľa prieskumu poisťovne UNIQA až 45% prípadov získania pôžičky či hotovosti bolo požadovaných pod falošným menom, priezviskom žiadateľa. Ide o prípady, keď žiadateľ o pôžičku doslova ukradne identitu inej osobe, zneužije jej identifikačné údaje a dokonca dokáže aj pomerne zručne napodobniť jej podpis, alebo pri vyhotovení podpisu použije niektorú metódu technického falšovania podpisov. Za účelom overenia pravosti podpisu žiadateľa o pôžičku (klienta) v takýchto prípadoch sú na znalecké skúmanie často predkladané kópie zmlúv obsahujúce kópiu podpisu klienta a súčasne aj zástupcu spoločnosti.

Chcem si prečítať celý článok

Read More
Biometrické znaky osoby
21nov
Biometrické znaky osoby a kriminalistická identifikácia
BiometriaLeave a comment

Biometrické znaky osoby a kriminalistická identifikácia

Autori: Krajník Václav, Krajníková Magdaléna, Zelenková Mária

Key words :
kriminalistická identifikácia, biometrické znaky osoby
Pojem biometria sa v poslednom období veľmi často používa až zneužíva v rôznych súvislostiach. Napríklad v súvislosti so zabezpečením priestorov proti vniknutiu nepovolaných osôb, odomykaním rôznych databáz, evidenciou osôb, ochranou finančných účtov, elektronickou formou listiny a pod. Nie vždy sú však za biometrické údaje vybrané znaky, ktoré sú skutočne biometrickými. V bezpečnostnej praxi potom dochádza k tomu, že tieto údaje sú ľahko falšovateľné a následne zneužiteľné. Kriminalistická expertíza je potom voči týmto prípadom bezmocná, a to z dôvodu nesprávneho výberu ochranného prvku. Častou príčinou tohto stavu je príliš povrchné posudzovanie významu kriminalistiky a výber ochrany je neraz podmienený len komerčnými záujmami.
V tomto príspevku chceme poukázať na omyly, ktorých sa dopúšťame pri nesprávnej interpretácii poznatkov o kriminalistických stopách, kriminalistickej identifikácii a najmä kriminalistických metódach ich skúmania.

Chcem si prečítať celý článok

 

Read More